Představení Canɡ er Zi:Fructus Xanthii neboli Sibiřský kokořík plod.

TCM Herbalism:Medicinals and Classifications. ✵Článek uvádí záznamy o bylině sibiřský kokořík, její český název, latinský název, vlastnost a chuť, její botanický zdroj 2 rostlinné druhy, ①.Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder, ②.Xanthium mongolicum Kitag., s podrobným představením botanických vlastností těchto dvou rostlin, růstové charakteristiky a ekologické prostředí těchto dvou rostlin, vlastnosti byliny sibiřský kokořík, její farmakologické účinky, léčivá účinnost.

Fructus Xanthii(Sibiřský kokořík plod).

zelená Sibiřský kokořík plod Název Pin Yin: Cānɡ ěr Zǐ.
 Anglické jméno: Siberian Cocklebur Fruit.
 Latinský název: Fructus Xanthii.
 Vlastnost a chuť: teplý, štiplavý, hořký, mírně toxický.

 Stručný úvod: Bylina Fructus Xanthii je sušený zralý plod Xanthium sibiricum Patrin., který se používá k rozptýlení větru, odstranění vlhkosti, uvolnění ucpaného nosu a zmírnění bolesti při léčbě větrných a studených potíží při ucpaném nose, rýmě, zánětu nosohltanu, kopřivce se svěděním a revmatismu.

 Botanický zdroj: Bylina Fructus Xanthii (plod sibiřského kokoříku) je sušený zralý plod Xanthium sibiricum Patrin, rostlina z rodu Xanthium L., čeledi Asteraceae (Compositae, sedmikráskovité) z řádu Campanulales. Je známý také pod názvy sibiřský kohoutek, plod sibiřského kohoutku, Fructus Xanthii nebo Cānɡ ěr Zǐ.

 Klasická herbářová kniha definuje bylinu Fructus Xanthii (plod sibiřského chřestu neboli Cānɡ ěr Zǐ) jako sušené zralé plody: (Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder, (2) Xanthium mongolicum Kitag. Jedná se o rostliny rodu Xanthium L. z čeledi Asteraceae z řádu Campanulales. Tyto 2 běžně používané druhy jsou introdukované:

(1).Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder.


 plodící rostlina se zelenými listy a fialovými stonky Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder. Botanický popis: Rostlina Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder je také známá jako Xanthium strumarium L. nebo Cānɡ ěr. Jednoletá bylina, rostlina dorůstá výšky 20~90 cm. Kořeny jsou srostlé (vřetenovité), větvené nebo nevětvené. Lodyha je vzpřímená nevětvená nebo zřídka větvená, spodní část je válcovitá, horní část má svislé rýhy, pokryté šedobílými hrubými chlupy. Listy jsou střídavé, mají dlouhý řapík, 3~11 cm dlouhý, listové čepele jsou trojúhelníkovitě vejčité nebo srdčité, 4~9 cm dlouhé, 5~10 cm široké, subentické (subentický okraj) nebo 3~5 nenápadně laločnaté, špička je špičatá nebo tupá, báze je 3žilná, horní povrch je zelený, spodní povrch je světle bílý, pokrytý strupovitým nebo krátkým bílým ochlupením.

 Capitulum (květní hlávka) je téměř přisedlé (přisedlé), sdružené, jednopohlavní a homofytní; samčí květenství je kulovité, involukrální listeny jsou malé, v 1 řadě, hustě ochlupené, úbor je sloupovitý, úbory květenství jsou obvejčité, kvítky jsou trubkovité, vrchol je 5zubý, 5 tyčinek, prašníky jsou podlouhle čárkovité; samičí květenství je vejčité, invokulární listeny jsou ve 2~3 řadách, listeny ve vnějších řadách jsou malé, listeny ve vnitřních řadách jsou velké, srostlé až váčkovitě vejčité, tvrdka je 2laločná, na vnějším povrchu je glochid, vrchol má 2 kuželovité špičky, 2 kvítky, bez koruny, vaječník je uvnitř involucre, každý lokulus má 1 květ, tyčinka je čárkovitá, vyčnívající mimo involucre. Involukrální listeny se zralou nažkou se stáčejí pevně, jsou oválné nebo eliptické, jejich délka se zobánkem je 12~15 mm, šířka 4~7 mm, jsou zelené, žlutavé (světle žluté) nebo červenohnědé, na vnějším povrchu vyrůstají háčkovité involukrální trny, involukrální trny jsou tenké, 1. ~1,5 mm dlouhé, báze není ztlustlá, rostrum (zobánek) je 1,5~2,5 mm dlouhé; 2 nažky, obvejčité, nažka obsahuje 1 semeno. Kvete od července do srpna, plodí od září do října.

 Růstové charakteristiky: Rostlina preferuje teplé a mírně vlhké klima a je vhodné zvolit pole s volným a úrodným písčitým loam s dobrou drenáží pro pěstování.

 kresba bílého králíka a rostliny Xanthium sibiricum. Ekologické prostředí: Rostlina roste v pláních, kopcích, nízkých horách, divočině, travnaté půdě, na silnicích, příkopových stranách, polních stranách, na straně vesnice atd. Je distribuován po celém území Číny.

 Identifikace znaků: Bylina Cānɡ ěr neboli sibiřský kokořík je v segmentech a kouscích, směsný stav stonků, listů, květů a nažek. Lodyha je válcovitá, její povrch je hnědý, má svislé rýhy, řídce pokryté žlutobílými tečkovanými lenticelami a tmavě fialovými pruhy. Listy jsou tmavě zelené, oba povrchy jsou pokryty hrubými krátkými chlupy. Bylina má jemnou vůni a slanou chuť. Hlavička (capitulum) je menší, hákovité ostny jsou krátké a měkké a nažka má na vrcholu vnitřně ovinuté rostrum (zobánek). Bylina lepšího stupně má velká, plná zrna, barva žlutohnědá.

 Bylina Cānɡ ěr Zǐ je také známá jako sibiřský kokořík nebo Fructus Xanthii, je definována jako plod s involucrem, znaky byliny jsou: plod je uvnitř involucru, je srostlý nebo vejčitý, 1~1,5 cm dlouhý, 0,4~0,7 cm v průměru. Jeho povrch je žlutohnědý nebo žlutozelený, na celém povrchu jsou hákovité trny, na předním konci 2 silné trny, oddělené nebo přirostlé, na bázi jsou stopky. Je tvrdá a houževnatá, s dissepimentem (přepážkou) uprostřed průřezu, 2kloubová, uvnitř každého klku je jeden kus nažky. Achene je mírně srostlá, jeden konec je plochý, s vyčnívajícím stylopodiem na předním konci, a perikarp je tenký, šedočerný, se svislými linkami. Semenný obal (spermoderm) je blanitý, světle šedý, se svislými liniemi; 2 listeny, olejnaté (oleosus). Plod byliny má lehký zápach a chutná mírně nahořkle.

 Farmakologické účinky: ①.snížení hladiny cukru v krvi a zmírnění kašle; ②.inhibiční účinek na některé bakterie a plísně.

 Léčivá účinnost: Rozptýlení větru, zmírnění vnějšího syndromu, volné nosní otvory, odstranění vlhkosti a analgezie, indikované pro větrnou chill bolest hlavy, nasosinusitidu (akutní a chronickou sinusitidu), bolest zubů, větrný chlad revmatismus, končetinová spasmatická bolest, svrab, svědí.

(2).Xanthium mongolicum Kitag.


 stonek plodící rostliny Xanthium mongolicum Kitag. Botanický popis: Rostlina Xanthium mongolicum Kitag je také známá jako Xanthium mongolské nebo Měng Gǔ Cānɡ ěr. Rozdíly tohoto druhu od Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder jsou: zralý involucre s nažkou je eliptický, jeho délka se zobánkem je 18~20 mm, 8~10 mm široký, s poměrně řídkými involucrálními trny na vnějším povrchu, involucrální trny jsou tvrdé, trny jsou 2~5,5 mm (obvykle 5 mm) dlouhé, na bázi ztlustlé.

 Ekologické prostředí: Rostlina roste na suchých svazích nebo písečných pustinách. Je distribuován v severní části Číny.

 Identifikace znaků: Bylina sibiřský kokořík připravená z Xanthium mongolicum Kitag má podobné vlastnosti jako bylina připravená z Xanthium sibiricum Patrin.ex Widder. Hlavní rozdíly jsou následující: hlavička (capitulum) je eliptická, involucre je tvrdé a pevné a na povrchu involucre vyrůstají řídce tvrdé hákovité trny. Nažky jsou dvoudílné a jejich nažka má na vrcholu rozbíhavé rostrum (zobánek).
 

 
  

 

 QR codeURL QR code:
 URL QR-code 

 
Odvolávka:
  • 1.Introduction of Canɡ er Zi:Fructus Xanthii or Siberian Cocklebur Fruit.
  • 1.Představení Canɡ er Zi:Fructus Xanthii neboli Sibiřský kokořík plod.

 Poslední úprava a datum poslední revize:
   cool hit counter